โรงแรมท็อปแลนด์
      เป็นโรงแรมที่เราจัดงานประชุม ศคภท. โดยทางผู้จัดได้ติดต่อสำรองที่พักไว้ให้แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองที่พัก และส่งให้โรงแรมได้โดยตรง (กรุณาจองที่พักไม่เกินวันที่ 3 พฤษภาคม 2567)

โรงแรมอื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลก (กรุณาติดต่อด้วยตนเอง)