การชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คนละ 2,500 บาท  โดยท่านสามารถโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี346-1-67245-5
ชื่อบัญชีโครงการบริการวิชาการและการศึกษาทางเภสัชศาสตร์

      เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินที่นี่